Onderzoek

Schrijf je in

Boost voor patiënten én onderzoek in Amsterdam en omstreken

Doel van het onderzoek
Een grootschalig onderzoeksnetwerk vormen dat ervoor zorgt dat meer patiënten met kanker toegang krijgen tot innovatieve behandelingen.

Waarom is dit onderzoek nodig?
In het Cancer Center Amsterdam (onderdeel van AmsterdamUMC)  wordt hoogwaardige zorg en onderzoek voor patiënten met kanker gecombineerd. Het centrum stelt zich ten doel dat zoveel mogelijk patiënten baat hebben bij innovatieve behandelingen. Niet alleen in academische ziekenhuizen, maar juist ook in regionale ziekenhuizen.

Daarvoor is het nodig om onderzoek en zorg zo goed mogelijk te integreren. Dat kan wanneer patiënten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan patiëntenstudies en biobanken waarin weefsel en gegevens worden verzameld.

In dit project wordt gebouwd aan een onderzoeksnetwerk voor de regio Noord-Holland/Flevoland. Met de volgende uitgangspunten:

  • Zoveel mogelijk regionale ziekenhuizen helpen aanhaken bij patiëntenstudies, zodat een grotere groep patiënten toegang kan krijgen tot nieuwe, experimentele behandelmethoden.
  • Inclusie van patiënten in studies vergroten door alle deelnemende partijen bewust te maken van de lopende studies en biobanken.
  • Dataverzameling harmoniseren en optimaliseren, wat betekent dat gegevens uit verschillende ziekenhuizen op dezelfde wijze worden opgeslagen. De database die dat oplevert kan onderzoekers verder helpen bij belangrijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van kanker.


Wat levert dit onderzoek op?
Dit grootschalige samenwerkingsverband kan patiëntenstudies enorm versnellen; wanneer meer patiënten mee kunnen doen, kunnen onderzoeksvragen efficiënter worden uitgezocht onder een meer diverse groep patiënten. Die op hun beurt sneller en beter toegang krijgt tot de nieuwste behandelingen