Algemene
deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden en richtlijnen Fiets tegen kanker-acties ten bate van KWF Kankerbestrijding

Fiets tegen kanker hoort bij de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, verder KWF te noemen.
Waar gesproken wordt van fietser(s), Deelnemer(s), vrijwilligers, Deelnemers e.d. geldt (m/v). Deelnemer: persoon die na inschrijving aan Fiets tegen kanker deelneemt aan een sportevenement.

  1. Deelnemer aan Fiets tegen kanker onderschrijft onze missie: minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven. Deelnemer houdt bij deelname rekening met de doelstellingen van KWF en met onze uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Deelname staat open vanaf 18 jaar.
  2. KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Deelnemer betrekt binnen het kader van deze activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Het evenement waar de Deelnemer aan meedoet is een Rookvrij evenement
  3. Deelnemer kan gebruik maken van de communicatiemiddelen die door KWF ter beschikking worden gesteld. Alle publicaties waarin wij worden genoemd of waar KWF- actievignet wordt gebruikt, legt de Deelnemer ter goedkeuring aan KWF voor.
  4. Voor deelname via KWF vraagt KWF elke Deelnemer 500 euro in te zamelen. Deelnemer ontvangt dan zijn startbewijs en t-shirt als de 500 euro vóór 1 september is opgehaald. Als Deelnemer bij de evenementorganisatie zelf een ticket koopt / alleen met actiepagina in actie komt, ontvangt Deelnemer een shirt als hij 500 euro of meer heeft opgehaald.
  5. KWF Kankerbestrijding is de begunstigde van het bedrag dat Deelnemer ophaalt.
  6. Deelnemer betaalt geen inschrijfkosten aan KWF.
  7. In het geval dat de Deelnemer zich terugtrekt en uitschrijft uit Fiets tegen kanker zullen de reeds ingezamelde gelden niet terug gevorderd kunnen worden.
  8. Donaties zijn niet restitueerbaar. Ook als deelname op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, weeromstandigheden en (lokale) overheidsbesluiten, niet door kan gaan, vindt er geen restitutie plaats van de op het actieplatform gestorte donaties. De donaties komen ten goede aan de doelstellingen van KWF.
  9. Communicatie over Fiets tegen kanker-evenementen verloopt via e-mail. Voor dit doeleinde is het van belang dat de Deelnemer een e-mailadres aan KWF verstrekt. De Deelnemer kan te allen tijde de toestemming intrekken via fietstegenkanker@kwf.nl. Na de uitschrijving van het e-mailadres krijgt Deelnemer geen communicatie meer van Fiets tegen kanker.

De algemene voorwaarden van de Harbour Tour vind je hier
Bij deelname aan een evenement zijn de deelnemersvoorwaarden van de evenementorganisatie leidend.