Onderzoek

Na de behandeling van kanker staan patiënten vaak nog jarenlang onder controle in het ziekenhuis. Met o.a. foto’s en bloedtesten willen artsen controleren of de ziekte niet terugkeert. Deze nacontroles zijn altijd weer spannend: zou de uitslag wel goed zijn?

We weten dat veel van deze controles grotendeels net zo goed en veilig thuis kunnen. In dit project wordt onderzocht of dit ook geïmplementeerd kan worden. Dat zou de patiënt veel stress en ziekenhuisbezoeken schelen en de zorg ontlasten.

Het onderzoek wordt geleid door chirurgen uit het Erasmus MC Kanker Instituut, die de nazorg vanuit huis willen implementeren in de dagelijkse zorg (en eventueel willen verbeteren bij darm- en teelbalkankerpatiënten.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het implementeren van nazorg vanuit huis –  is dat veilig en haalbaar te realiseren?
  • Kwaliteit van leven studie – Hoe kunnen we deze methode verfijnen/verbeteren?
  • Ontwikkeling van innovatieve technieken om snelle gegevensuitwisseling tussen patiënt en ziekenhuis mogelijk te maken, met zo weinig mogelijk inbreuk op het dagelijks functioneren.

Met het geld dat de Ren tegen kanker-deelnemers ophalen tijdens de NN Marathon Rotterdam kan dit onderzoek (deels) worden gefinancierd.

Prof. Kees Verhoef en dr. Dirk Grünhagen