Deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden en richtlijnen Ren tegen kanker-acties ten bate van KWF Kankerbestrijding.


Ren tegen kanker hoort bij de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, verder KWF te noemen.
Waar gesproken wordt van loper(s), Deelnemer(s), vrijwilligers, Deelnemers e.d. geldt (m/v). Deelnemer: persoon die na inschrijving aan Ren tegen kanker deelneemt aan een sportevenement.

 1. Deelnemer aan Ren tegen kanker onderschrijft onze missie: minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven. Deelnemer houdt bij deelname rekening met de doelstellingen van KWF en met onze uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Deelname staat open vanaf 18 jaar.

 2. KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Deelnemer betrekt binnen het kader van deze activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. De hardloopwedstrijd waar de Deelnemer aan meedoet is een Rookvrij evenement

 3. Deelnemer kan gebruik maken van de communicatiemiddelen die door KWF ter beschikking worden gesteld. Alle publicaties waarin wij worden genoemd of waar KWF- actievignet wordt gebruikt, legt de Deelnemer ter goedkeuring aan KWF voor.

 4. Voor deelname aan Ren tegen kanker vraagt KWF aan elke Deelnemer 500 euro in te zamelen waarna Deelnemer zijn startbewijs en t-shirt verkrijgt. KWF betaalt de kosten van het startbewijs van Deelnemer bij deelneming aan Ren tegen kanker voor het sportevenement.

 5. Deelnemers die meerennen in een Businessteam moeten 3.750 euro in donaties ophalen. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Alle leden van het businessteam rennen dezelfde afstand. Het businessteam ontvangt een gratis businesspakket en Ren tegen kanker-shirt als zij vóór 21 april 2023 het minimale sponsorbedrag hebben opgehaald. Regelt het businessteam zelf een startbewijs via de organisatie, dan ontvangen individuele leden van het team het Ren tegen kanker - shirt als zij 500 euro hebben opgehaald.
 6. KWF Kankerbestrijding is de begunstigde van het bedrag dat Deelnemer ophaalt.

 7. Deelnemer betaalt geen inschrijfkosten.

 8. De uiterste termijn en deadline voor de inzameling van 500 euro is 21 april 2023.

 9. Indien Deelnemer er niet in slaagt om 500 euro op te halen voor KWF Kankerbestrijding, dan vervalt de inschrijving van Deelnemer bij Ren tegen kanker. Het reeds ingezamelde geld kan niet worden teruggevorderd.

 10. Ook in het geval dat de Deelnemer zich terugtrekt en uitschrijft uit Ren tegen kanker zullen de reeds ingezamelde gelden en de betaalde inschrijfkosten niet terug gevorderd kunnen worden.

 11. Donaties zijn niet restitueerbaar. Ook als deelname op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, weeromstandigheden en (lokale) overheidsbesluiten, niet door kan gaan, vindt er geen restitutie plaats van de op het actieplatform gestorte donaties. De donaties komen ten goede aan de doelstellingen van KWF.

 12. Communicatie omtrent deelname verloopt via e-mail. Voor dit doeleinde is het van belang dat de Deelnemer een e-mailadres aan KWF verstrekt. De Deelnemer kan te allen tijde de toestemming intrekken via rentegenkanker@kwf.nl. Na de uitschrijving van het e-mailadres krijgt Deelnemer geen communicatie meer van Ren tegen kanker.

 

De algemene voorwaarden van de Utrecht Marathon vind je hier:

Utrecht Marathon: https://www.utrechtmarathon.com/