Over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Samen komen we steeds dichterbij
___

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Ons doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Om dit te bereiken werven we fondsen waarmee we onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.

Onderzoek toont aan dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke oorzaak zijn van kanker. Daarom beschermen we specifiek de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van roken en geven we voorlichting over verstandig zonnen. Op het platform kanker.nl ondersteunen we patiënten en hun naasten met betrouwbare en actuele informatie, forums van lotgenoten en lopende onderzoeken.

Daarnaast gebruiken we onze positie en ons netwerk om de effectiviteit van kankerbestrijding te vergroten. Om dat te realiseren proberen we het beleid van overheid, zorgsector en bedrijfsleven te beïnvloeden. Samen met wetenschap, zorgsector, overheid en bedrijfsleven én met onze 100.000 vrijwilligers en één miljoen donateurs, groot en klein, zorgen we ervoor dat er een dag komt dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Samen komen we steeds dichterbij.

Onze organisatie
___

Minder kanker

De strijd tegen de ziekte kanker begint met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het ontstaan van kanker is vaak het gevolg van niet te beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom. Maar voor ongeveer 35% (dit verschilt per kankersoort) is het ontstaan van kanker wél te beïnvloeden door blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. Onze ambitie is een rookvrij Nederland. Voor het bereiken van deze ambitie werken we intensief samen in de Alliantie Nederland Rookvrij.

Daarnaast stellen we kennis beschikbaar voor de risicofactoren zonnen, voeding, bewegen, overgewicht en alcohol. En financieren en faciliteren we kansrijke ontwikkelingen in het preventieonderzoek.

Wat we doen voor een rookvrij Nederland

Informatie over verstandig zonnen

Leefstijl aanpassingen; gewicht, voeding, bewegen en alcohol

Meer genezing

De afgelopen jaren is er veel winst geboekt bij het verhogen van de kans om op langer leven met kanker, of het overleven van kanker. Toch is de harde realiteit dat nog steeds bijna 40% van de patiënten sterft binnen vijf jaar na diagnose. Dit kunnen en willen we niet accepteren: dit sterftecijfer moet omlaag. De behandeling van patiënten en de resultaten van de behandeling moeten fors verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroege) ontdekking, diagnose, therapie, palliatieve zorg en nazorg, is van essentieel belang om voor alle kankersoorten goede behandelingen te kunnen realiseren.

Het grootste deel van de bestedingen van KWF is gericht op onderzoek. Onze prioriteit hierin is om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk door te vertalen naar de patiënt. Dit vraagt naast onderzoek ook beleidsbeïnvloeding van partijen als de overheid, onderzoeksfinanciers en verzekeraars.

Dit bereiken we met onderzoek

Dit onderzoek maken we mogelijk

Betere kwaliteit van leven

De groep mensen die kanker overleeft of doorleeft met de ziekte groeit snel. Op dit moment zijn dat in Nederland zo’n 700.000 mensen. Juist nu behandelingen intensiever zijn, wordt de balans tussen langer leven en kwaliteit van leven voor patiënten en survivors steeds belangrijker. De gevolgen van de ziekte en de behandeling krijgen de komende jaren dan ook onze volle aandacht. We maken onderzoek mogelijk naar de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte en de behandeling. We zetten ons in voor het zo snel mogelijk toe kunnen passen van onderzoeksresultaten. We maken ons bijvoorbeeld hard om bewezen effectieve interventies in de psychosociale zorg beschikbaar en toegankelijk te krijgen voor iedere patiënt die daar behoefte aan heeft.

Online platform kanker.nl

Kanker doet meer met je dan je denkt

Pers

Benieuwd wat KWF vindt en wat wij doen? Hier lees je onze standpunten en persberichten.

Naar de actualiteiten

Hoe wij werken

We financieren en faciliteren wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden beleid en delen kennis over kanker en de behandeling ervan.

Over het werk van KWF

Over Kanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 110.000 mensen kanker. Dat komt neer op 12 mensen per uur.

Meer cijfers over kanker

Inkomsten en uitgaven

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de bestemming van de geef-euro en bijvoorbeeld het salaris van onze directeur. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit waar het door jouw gedoneerde geld naar toe gaat.

Over de bestedingen in 2017

Over KWF
___

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.