Red het inloophuis

Voor mensen geraakt door kanker

Help mee en doneer

Samen zorgen we ervoor dat het inloophuis blijft bestaan. Dat kan op twee manieren. Je kunt doneren aan een specifiek inloophuis bij jou in de buurt, of aan inloophuizen in het algemeen. 

Inloophuis in de buurt   Alle inloophuizen

Inloophuizen zijn er voor hulp, nu hebben zij onze hulp nodig

Kanker doet veel met je. Bij een inloophuis begrijpen ze dat maar al te goed. IPSO inloophuizen richten zich op kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker. Daar waar het ziekenhuis zich richt op het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen en een luisterend oor te vinden. Een inloophuis helpt iedereen die te maken heeft met de gevolgen van kanker. Helaas hebben inloophuizen het op dit moment financieel zwaar en dreigt sluiting. Laten wij nu de inloophuizen helpen.

Overzicht inloophuizen

Kijk welk inloophuis bij jou in de buurt wel wat hulp kan gebruiken. Heeft jouw inloophuis (nog) geen actiepagina? Je kunt ook doneren aan inloophuizen in het algemeen. Het geld wordt dan verdeeld over alle inloophuizen.

Zij hebben jouw hulp nodig:

Acties van inloophuizen

Deze inloophuizen hebben samen al 471.217 euro opgehaald.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over Huis in actie? Kijk of jouw vraag hier wordt beantwoord. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op via acties@kwf.nl.

Wat is Huis in actie?

Inloophuizen hebben het zwaar doordat veel fondsenwervende activiteiten door corona zijn afgelast. Hierdoor lopen de inloophuizen inkomsten mis die ze hard nodig hebben. Omdat het belangrijk is dat inloophuizen blijven bestaan, zijn KWF en IPSO ‘Huis in actie’ gestart, om de inloophuizen te helpen bij het fondsenwerven.

Wat is een inloophuis?

Kanker doet meer met je dan je denkt. Daar waar het ziekehuis zich richt op het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen en een luisterend oor te vinden. Dit wordt gedaan met behulp van behoeftegerichte activiteiten, want ieder mens is anders. De een heeft behoefte aan lotgenotencontact, de ander wil zijn conditie weer op peil krijgen en weer een ander wil graag creatief bezig zijn om het hoofd leeg te maken. Meer weten over inloophuizen? Bekijk de video.

Wat is het belang van een inloophuis?

Steeds meer mensen krijgen direct of indirect met kanker te maken. De groep mensen die leeft met en na kanker groeit, en ervaart klachten. Naast het voorkomen en behandelen van de ziekte wordt er daarom meer aandacht gegeven aan zorg en ondersteuning voor (ex)patiënten tijdens en na kanker. Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. De confrontatie met deze levensbedreigende ziekte maakt heftige emoties los en kan het dagelijks leven (van zowel de patiënt als diens naasten) volledig ontregelen. Informele steun is daarom voor velen onmisbaar om de zware medische behandelingen en de onzekere periode daarna goed door te komen.  In principe is in het inloophuis voor iedere (ex)patiënt psychosociale zorg en ondersteuning beschikbaar, passend bij zijn of haar individuele behoefte. De individuele behoefte verschilt van laagdrempelig lotgenotencontact tot uitgebreide psychologische ondersteuning. De inloophuizen bieden informele psychosociale zorg op maat, die nergens anders een plek heeft gekregen. Zij voorzien in een behoefte die aansluit op de reguliere zorg, maar dan laagdrempeliger.

Waarom is hulp aan de inloophuizen dringend nodig?

Door de coronacrisis, zijn veel fondsenwervende activiteiten weggevallen. Hierdoor verkeren veel inloophuizen in zwaar weer. Als zij hun deuren moeten sluiten, zijn veel mensen geraakt door kanker hier de dupe van. IPSO inloophuizen vullen namelijk een leemte als het gaat om aandacht voor de mens achter de patiënt. Niet alleen tijdens de behandeling, maar juist óók daarna.

Moet je betalen bij een inloophuis?

Een bezoek aan een inloophuis is gratis. Men kan binnenlopen zonder afspraak en zonder verwijsbrief. Wel kan het voorkomen dat voor activiteiten een (kleine) bijdrage wordt gevraagd.

Een inloophuis wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers, en er is geen structurele financiering voor de huizen.

Hoe kan ik doneren aan een inloophuis?

Je kunt doneren aan een specifiek inloophuis. Kijk op de kaart aan welk inloophuis je wilt doneren. Heeft dit inloophuis nog gen eigen actiepagina, od wil je liever doneren aan inloophuizen in het algemeen? Dat kan via het algemene donatieformulier.

Wat gebeurt er met de donaties?

Geld dat op deactiepagina wordt opgehaald, gaat naar het betreffende inloophuis. Geld dat wordt opgehaald voor inloophuizen in het algemeen, zal door KWF verdeeld worden onder de verschillende inloophuizen die het nodig hebben.

Hoe kom ik in contact met KWF?

Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we drie verschillende contactmogelijkheden.

Ben je pers? Bekijk de website voor de mogelijkheden.

Ben je een actievoerder of wil je een actie starten? Neem dan contact met ons op via acties@kwf.nl.

Patiënten en hun naasten met vragen over de behandeling, maar ook met zorgen of twijfels, kunnen bellen met de gratis Kanker.nl Infolijn: 0800 022 66 22 (ma – vrij: 12.00 - 17.00 uur), een vraag stellen per mail aan de Kanker.nl Infolijn via infolijn@kanker.nl.

Hoe kom ik in contact met IPSO?

IPSO is de brancheorganisatie van de 75 inloophuizen in Nederland. IPSO versterkt de inloophuizen zodat zij mensen met kanker en hun naasten psychosociale zorg op maat kunnen bieden. IPSO heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wil je in contact komen met IPSO? Dat kan op de volgende manieren:
- Via e-mail: info@ipso.nl
- Telefonisch: 06 – 38 82 35 97