Team Dolor Est Vita

Dolor est Vita Join Us

Dolor est Vita

Myrthe, Remco & Nick

My Achievements

Foto’s toegevoegd

Actiepagina gemaakt

Aan eigen actie gedoneerd

Streefbedrag behaald

Streefbedrag verhoogd

Wall of fame

E-mails verstuurd

Gedeeld op social media

Donateurs bedankt

Thank you to my Sponsors

20.4

Dokter De Vries

Zet hem op! Groeten uit de appie

5.1

Judith Van Der Velden