Algemene actievoorwaarden

Super dat je in actie wilt komen voor KWF Kankerbestrijding! Neem voordat je start de onderstaande actievoorwaarden graag goed door.

Actievoorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie

We zijn iedereen die een actie of evenement voor KWF Kankerbestrijding organiseert ontzettend dankbaar. KWF Kankerbestrijding streeft ernaar dat minder mensen kanker krijgen, dat meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte. Om dit te bereiken werven we fondsen waarmee we onderzoek naar kanker financieren en begeleiden. Ook beïnvloeden we beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan.

Wij vinden het geweldig dat je een actie voor KWF Kankerbestrijding wilt organiseren.
Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden:

 

 • Jouw actie of evenement sluit aan bij ons doel. Dit betekent dat de actie of het evenement geen betrekking heeft op risicofactoren van kanker zoals alcohol en tabak. Daarnaast vinden we acties en evenementen die erotisch of pornografisch getint zijn niet gepast. 
 • Je bent transparant over eventueel gemaakte kosten en over het bedrag dat je met de actie of het product afdraagt aan KWF. De financiële afdracht vindt plaats binnen 2 weken na het eindigen van je evenement/actie. 
 • Zodra je je actie hebt voltooid, stort je de opbrengst op je actie via het platform of maak je de opbrengst per omgaande over op rekeningnummer NL92INGB0000012817 t.n.v. KWF Kankerbestrijding o.v.v. de projectcode die je hebt toegestuurd gekregen. 
 • Wanneer je iets communiceert over de afdracht of de donatie aan KWF, denk er dan aan dat de boodschap helder en transparant is; hoe je KWF steunt en hoe de donatie tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld doneren wij aan KWF”. Of: “Per verkocht product doneren wij X% van de verkoopprijs aan KWF”. Indien je twijfelt over de wijze waarop je over de afdracht communiceert, neem dan contact met ons op via acties@kwf.nl
 • We hebben een actielogo ontwikkeld, zodat je eenvoudig kunt communiceren dat de actie of het evenement vóór KWF wordt georganiseerd. Oftewel KWF is de begunstigde. Als je ‘KWF’ in de naam van het product of evenement wilt verwerken, is het alleen toegestaan “…in actie voor KWF” te gebruiken. Het actielogo mag niet worden bewerkt en het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande toestemming via acties@kwf.nl
 • Alle uitingen met betrekking tot kanker moeten vooraf schriftelijk door ons worden goedgekeurd via acties@kwf.nl. Dit omdat wij hierin zorgvuldig te werk gaan. Zo nodig laten wij uitingen over dit onderwerp beoordelen door (medisch) specialisten. 
 • De communicatie-uitingen dienen respectvol en feitelijk juist te zijn. Ook willen we alle communicatie-uitingen waarin KWF wordt genoemd en/of waarin het actielogo wordt gebruikt, graag zien voordat ze gebruikt worden. Je kunt deze uitingen sturen naar acties@kwf.nl.

 • Jouw actie of evenement wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. KWF is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart KWF van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt

 • Door het organiseren van jouw evenement of actie geef je KWF toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie- en wervingsdoeleinden.

 • Het is niet toegestaan om te collecteren met de QR-code van je actiepagina. Daarvoor is de landelijke collecteweek. Ga alleen langs de deuren als dat onderdeel is van jouw actie. Zoals statiegeldflessen verzamelen of cupcakes verkopen.

Algemene voorwaarden

 • Sommige acties/evenementen kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor KWF’. Dit is door KWF zelf in te vullen en te bepalen. Mocht je twijfelen of jouw actie bij KWF past, neem dan contact met ons op via acties@kwf.nl.

 • KWF zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement. Dit kun je raadplegen op onze website.
 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Tips

 • Een persoonlijke motivatie waarom je hebt gekozen voor  KWF is voor je klanten & relaties, of voor je familie, vrienden en collega’s erg inspirerend om te lezen.  Kijk voor meer info over het werk van KWF op de website www.kwf.nl.

 • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten.

 • Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien nodig, daar toestemming voor te vragen.

Overige bepalingen

Roken: KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met KWF nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie en de ‘commerciële medische industrie’ is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met de betrokken contactpersoon van KWF.

Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk, overleg met je KWF-contactpersoon is noodzakelijk.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de alcoholindustrie.
Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij KWF Kankerbestrijding. De afspraak is dat het actievignet van KWF nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en KWF. Informeer altijd je contactpersoon binnen KWF.

Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit KWF is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon van KWF.

Voeding: KWF hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar KWF liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het actievignet nooit bij dat van een voedingsproduct plaats. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, een bakker etc. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon.

Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal type bedrijven waar KWF Kankerbestrijding om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie (Het zetten van een tatoeage of piercing kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Voor Tattooshops, piercingstudio's en specialisten voor permanente make-up is het daarom van belang dat zij een GGD-vergunning hebben dat dit veilig gebeurd. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie.), de wapenindustrie, bedrijfsactiviteiten met risico’s voor uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

Daarnaast kijkt KWF naar de intenties van de organisatoren van een actie en verzekert zich van de integriteit van de opzet van een actie.

Klik hier voor meer informatie over KWF.