Ambtenaren in beweging voor KWF

By Ans Kooij Join Me

Ambtenaren in beweging voor KWF

Ik ga samen met een aantal collega's van de gemeente Enschede afd. publieksdienstverlening lopen en hebben vrienden en familie gevraagd dit te sponsoren.
Ook in onze organisatie hebben we te maken met de ziekte kanker. Op dit moment zijn er meerdere collega's ziek, sommigen hebben al heel wat therapie?n achter de rug en zijn terug in ons midden een andere collega vecht op dit moment om zo lang mogelijk bij haar dierbaren te blijven. Ik wilde meer doen dan alleen een kaartje, bloemetje en een bezoekje om een knuffel te brengen.

My Achievements

Foto’s toegevoegd

Actiepagina opgezet

Aan eigen actie gedoneerd

Streefbedrag gehaald

Streefbedrag verhoogd naar meer dan €1.500

Op Wall of fame met meer dan €5.000

Emails verstuurd

pagina gedeeld op social

Donateurs bedankt

KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.