Team Apgen tegen kanker

Samenloop in actie

Wij komen in actie tegen kanker

Met onze leden van het Apostolisch Genootschap, gemeenschap Lemmer, woonachtig in o.a. Lemsterland, Noordoostpolder en Weststellingwerf komen we in actie. Letterlijk in beweging tegen kanker! Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. We geloven dat alles dezelfde oorsprong heeft, waardoor alles en iedereen in essentie verbonden is. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid zin te geven aan ons leven. Door belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Dat doen we dus ook samen met deze loop!

Mijn badges

Actiepagina gemaakt

Foto's toegevoegd

E-mails verstuurd

Aan eigen actie gedoneerd

Streefbedrag behaald

Streefbedrag verhoogd

Top fondsenwerver

Gedeeld op social media

Donateurs bedankt

Mijn donateurs

Team Apgen Tegen Kanker
doneerde 1.040