60years

By Vespo sixty years

60-jarig jubileum Vespo

Niet alleen in de directe omgeving van Vespo, maar in heel Nederland krijgt nog steeds 1 op de 3 mensen de diagnose kanker. KWF neemt in Nederland het voortouw in de bestrijding en voorkoming van kanker door het uitvoeren van belangrijk onderzoek. Vespo draagt KWF hierin een warm hart toe en stelt je gift ter beschikking voor de financiering van dit onderzoek. Namens Vespo en KWF: een grote dank je wel.

Vespo has a warm heart for KWF. Not only in our close environment, but in the Netherlands, 1 in 3 people are diagnosed with cancer. Help KWF for important cancer research. On behalf of Vespo and KWF: a big thank you!

My Updates

Dank voor je donatie – many thanks for your donation

Wednesday 26th Feb

Ter gelegenheid van ons 60jarig jubileum steunt Vespo het KWF. Wij stellen in plaats van eventuele cadeau's, een bijdrage aan dit mooie fonds zeer op prijs.

On the occasion of our 60th anniversary, Vespo supports KWF. Instead of any gifts, we appreciate a contribution to this beautiful fund.

KWF KankerbestrijdingKanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.