Sarahanne Field

TCS Amsterdam Marathon 2023

Rennen voor Rob!

**English translation below**

Drie dagen voor Kerstmis in 2022 werd bij een oom van mijn man, Rob, hersenkanker gediagnosticeerd. Er was een glioblastoom in zijn hersenen gegroeid, waardoor hij zich vanwege 'hoofdpijn' moest terugtrekken uit een Ironman in Mexico. Binnen 8 weken zou Rob zijn laatste adem uitblazen, zijn familie, waaronder zijn vrouw Els, kinderen Rian, Tim en Thomas, broer Frits en zus Wil, achterlatend om dit tragische verlies te verwerken. Samen met hen hebben wij, zijn uitgebreide familie, zijn mooie leven gevierd op 16 februari, lachend en dansend met elkaar door de tranen en het verdriet heen.

Naast andere prachtige kwaliteiten, was Rob een levenslange atleet. Hij was een iron man, met ongelooflijke vaardigheden in de disciplines duurlopen, fietsen en zwemmen. Hij werkte aan zijn fysieke conditie, tijdens de laatste weken van zijn terminale diagnose en tot aan zijn dood. Het is niet eerlijk om te zeggen dat Rob zijn strijd tegen kanker heeft verloren (zo vaak zijn dat de woorden die we gebruiken), want dat is niet wat er is gebeurd. Rob nam de tijd om bij zijn familie te zijn en koos ervoor om de dingen te beëindigen toen hij er klaar voor was. Kanker heeft niet gewonnen, hij wel.

Hoewel ik niet in de buurt kom van de atleet die Rob was, heeft hij mij zeer geïnspireerd. Ik herinner me een familieweekend op Texel in december 2019, waarbij hij het huis verliet om in de regen en de kou een waanzinnig lange trainingsloop te gaan doen. Hoofdschuddend vertelde ik hem dat ik onder de indruk was van zijn inzet en dacht dat hij een beetje gek was. "Nou, ik train voor een Ironman", zei hij met zijn kenmerkende enorme glimlach. Genoeg gezegd! 

Om Rob's leven en zijn liefde voor sport te eren ga ik deze marathon lopen. Ik zou graag uw steun hebben om geld in te zamelen voor het KWF, om de organisatie te helpen met vitaal onderzoek naar deze en andere vormen van kanker. Rob's geliefde familie heeft te vroeg afscheid moeten nemen, maar ik hoop dat we mettertijd de kansen van mensen die de diagnose kanker krijgen kunnen verbeteren, zodat meer mensen hun leven kunnen leven met de mensen van wie ze houden. Dit is mijn kleine bijdrage. 


Alvast bedankt voor uw steun!  

Ter nagedachtenis: Rob de Boer, 1960-2023

*U zult merken dat ik geen foto van Rob zelf heb opgenomen. Dit is uit respect voor zijn levenswens om geen beelden van zichzelf te laten gebruiken voor sociale media, of voor andere doeleinden online. Stelt u zich een lange, fitte man voor, met absoluut geen haar maar altijd een enorme glimlach op zijn gezicht. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Three days before christmas in 2022, my husband's uncle Rob was diagnosed with brain cancer. A glioblastoma had been growing inside his brain, causing him to pull out of a triathlon in Mexico due to a 'headache'. Within 8 weeks, Rob would take his last breath, leaving his family including his wife Els, children Rian, Tim and Thomas, brother Frits and sister Wil, to come to terms with the tragic loss. Along with them, we, his extended family, celebrated his beautiful life on February the 16th, laughing and dancing with each other through the tears and grief.

Along with other wonderful qualities, Rob was a lifelong athlete. He was an ironman, with incredible skill in the disciplines of endurance running, cycling, and swimming.  He worked to keep his physical condition, during the last weeks of his terminal diagnosis and up until his death. It is not fair to say that Rob lost his battle with cancer (so often they are the words we use), because that is not what happened. Rob took his time to be with his family and chose to end things when he was ready. Cancer did not win, he did. 

Although I am nothing close to the athlete Rob was, he has inspired me a great deal. I remember a family weekend in Texel in December 2019, him leaving the house to go and do some crazy long training run in the rain and cold. Shaking my head, I told him I was impressed by his commitment and thought he was a little bit crazy. "Well, I'm training for an ironman", he said with his trademark huge toothy grin. Enough said! 

To honor Rob and his love for sport, I will run this marathon. I would love to have your support in raising funds for the KWF, to help the organization with vital research and other cancer-related work. Rob's beloved family had to say goodbye too soon, but I hope that over time we can improve the chances of people who receive a cancer diagnosis so that more people can live out their lives with the people they love. This is my small contribution. 

 

Thank you in advance for your support!  

In memory: Rob de Boer, 1960-2023

*You will notice that I have not included a picture of Rob himself. This is out of respect for his wish in life to not have images of himself used for social media, or for other purposes online. Just imagine a tall, fit man with absolutely no hair but always with a huge smile on his face.

My Achievements

Actiepagina gemaakt

Foto's toegevoegd

E-mails verstuurd

Aan eigen actie gedoneerd

Streefbedrag behaald

Streefbedrag aangepast

Top fondsenwerver

Gedeeld op social media

Donateurs bedankt

500 euro opgehaald: t-shirt verdiend

Thank you to my Sponsors

50.4

Sylvie en Frits De Boer

250.4

Thomas F. K. Jorna

ya better get that sub 4 ♥️

50.4

Anonymous

25.4

Mick en Sanne

50.4

Anonymous

25.4

Anonymous

50.4

Anonymous

5.4

Anonymous

25.4

Anonymous

50.4

Anonymous

15.4

Anonymous

50.4

Tanya

Wow, Sarahanne, I’m speechless 😢😢 We had no idea that Rob was I’ll and past on. We’re both so very sorry for this huge loss. Two wonderful uncles within 6 months. Thank you for including us in your adventure!! ❤️ To end this on a positive note: run like hell!! You know you can!! 🏃‍♀️🏃‍♀️🤩🤩😘😘

15

Ria Couwenberg

20.4

Joyce

15.4

Robbert

Mooi initiatief Sarahanne. Veel succes met de fundraiser en sterkte met de voorbereiding voor de marathon.

20.4

Alexandra Houbiers

Sarahanne, wat een goed initiatief en mooie tekst. Succes

15.4

Bert Kortbeek

Hallo Sarahanne, wat een mooi initiatief van jou voor Rob. Zet 'm op!!!

25.4

Lotte Kortbeek

20.4

Annekin Willem

Zet hem op, buur! Een prachtige afstand met een geweldig doel.

15.4

Maarten Marsman

Good luck with the marathon!

25.4

M en M

25.4

Marion Mögelin

Hi Sarahanna, wat een mooi eerbetoon. We hebben altijd met veel respect de prestaties van Rob gevolgd. Heel veel succes!

5.4

Linda van der Laan

15.4

Kipchoge-Stijn Tebbes

Go go go!

10.4

Dagmar Hansen

100.4

Maarten Derksen

15.4

FK

Succes Sarahanna!

15.4

Vivian Van Malsen

Heel veel succes, Rob zal ontzettend trots op je zijn 😊

50

Don

100.4

Anonymous

75.4

Christopher Anderson

25.4

Anonymous

30.4

Anonymous

Wat gaaf dat je dit doet .

100.4

Chris Hartgerink

25.4

Manolo-Lucky Dequero Vazquez

Heel veel succes

50.4

Els Vrijland

Tijdens je marathon zal Rob je alle kracht geven om het te volbrengen. Heel veel succes!

20.4

Rian Boer

Heel mooi dat je dit doet!

50.4

Anonymous

50.4

Anonymous